WItam,


Aby zmienic dane na gazeta.ie nalezy:


1. Zalogować się do swojego konta na forum: http://www.gazeta.ie/forum/index.php?app=core&module=global&section=login

2. W prawym górnym rogu kliknąć na swój login i wybrać opcje "Ustawienia"

3. Wybrać dane które chcemy zmienić


np aby zmienić hasło lub e-mail z lewej strony z menu wybrać opcję: "E-mail i hasło"